شیوه راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

شیوه راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

شیوه راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

Blog Article

شیوه راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله
آغاز
تاسیس یک شرکت در ایران یکی از اساسی‌ترین گام‌ها برای آغاز کسب و کار است. در این مطلب، به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید شرکت خود را ثبت کنید.
گونه‌های شرکت‌های تجاری در کشور ایراندر ایران، گونه‌های متنوع شرکت‌های تجاری وجود دارد که هر نوع ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. در این راهنما، به تشریح مهم‌ترین گونه‌های شرکت‌های تجاری در کشور ایران می‌پردازیم.

شرکت سهامی بزرگ
یکی از شرکت‌های بازرگانی در کشور ایران، شرکت سهامی بزرگ است. در این گونه شرکت، اعتبار به سهام بخش‌بندی می‌شود و اعضا می‌توانند سهام را بخرند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند.

شرکت سهامی محدود
مدل دیگری از شرکت‌های کسب و کار، شرکت سهامی محدود است. در این مدل شرکت، بودجه به سهام تقسیم می‌شود، اما تعداد شرکا محدود است و سهام‌ها قابل معامله در بازار سهام نمی‌باشند.

شرکت محدود
شرکت مسئولیت محدود، گونه دیگری از شرکت‌های بازرگانی در ایران است. در این نوع بیزینس، مسئولیت‌ها سهامداران به میزان اعتبار سرمایه‌گذاری شده در کسب و کار محدود می‌شود و شرکا در صورت دیون بیزینس، فقط به میزان بودجه وارد شده پاسخگو خواهند بود.

شرکت تضامنی و همبسته
شرکت تضامنی و همبسته یکی از انواع شرکت‌های بازرگانی می‌باشد که در آن، مسئولیت سهامداران به میزان کل بدهی‌ها شرکت خواهد بود. در این نوع شرکت، هر یک از اعضا تعهد نامحدود در قبال بدهی‌های شرکت دارند.

شرکت نسبی
شرکت نسبی گونه دیگری از شرکت‌های بازرگانی است که در آن، تعهد اعضا به مقدار سهم الشرکا آنها در کسب و کار بسته به به تمام قروض شرکت محدود می‌شود.

شرکت همیاری
شرکت تعاونی یکی از انواع شرکت‌های کسب و کار می‌باشد که با هدف برآورده کردن نیازهای شرکا و ارتقاء وضعیت اقتصادی اعضا راه‌اندازی می‌شود. در این گونه شرکت، سود به اندازه سهم الشرکا اعضا بخش‌بندی می‌شود.

نتیجه‌گیری
در این راهنما، به بررسی گونه‌های متنوع شرکت‌های بازرگانی در ایران آشنا شدیم. هر یک از این شرکت‌ها خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فرد را دارند که با توجه به نیازها و اهداف می‌توانید شرکت مناسب خود را انتخاب کنید.


مرحله اول: انتخاب نام شرکت
گام ابتدایی در روند راه‌اندازی شرکت، انتخاب عنوان مناسب برای کسب و کار است. نام بیزینس باید منحصر به فرد باشد و با نام‌های دیگر متفاوت باشد.

دومین گام: نوشتن اساسنامه
در این مرحله، باید اصول و قوانین شرکت خود را تدوین کنید. این سند شامل مشخصات شرکا، نوع کسب و کار، بودجه اولیه و جزئیات دیگر است.

گام سوم: ثبت در سامانه ثبت شرکت‌ها
پس از تدوین اساسنامه، باید جزئیات شرکت را در سیستم دولتی وارد کنید. برای این کار، باید به وبسایت رسمی سازمان ثبت مراجعه کنید.

چهارمین گام: دریافت مجوزهای لازم
با توجه به نوع کسب و کار بیزینس، ممکن است نیاز به گرفتن مجوزهای مختلف از ادارات مختلف داشته باشید. این مدارک شامل مجوزهای بهداشتی، مجوزهای زیست محیطی و مجوزهای فنی می‌شود.

پنجمین گام: باز کردن حساب بانکی
آخرین مرحله، ایجاد یک حساب بانکی به نام شرکت است. این حساب برای معاملات مالی و مدیریت مالی شرکت لازم.

جمع‌بندی
ثبت شرکت در کشور ایران با توجه به مراحل فوق ممکن است. آرزو می‌کنیم این مقاله برای شما خوانندگان سودمند باشد و بتوانید بیزینس خود را به راحتی راه‌اندازی کنید.

منبع : ثبت شرکت در تهران

Report this page